ABOUT SMIBANESE

SMIBANESE is een mediaplatform dat zich richt op interne en externe
educatieve en journalistieke uitingen, on- en offline.
Wij houden het real. We zijn niet met die clickbait shit, sensatie en die romantisering van luxe. Fuck dat. Wij delen shit die wij willen dat onze medemens ziet voor hun eigen bestwil. Wat je er uiteindelijk mee doet is volledig aan jezelf. Nieuws en andere vormen van informatie verspreiden is iets wat je bedachtzaam moet doen. Je voed mensen mentaal. Zowel voor het lichaam als voor het hoofd is het belangrijk dat er goeie shit binnenkomt. Basicly wordt dezelfde mentaliteit die je in onze muziek terughoort en in onze shows terugziet hier tekstueel geuit.
Wat betreft onze educatieve uitingen worden wij gedreven onze eigen Smibologische theorie, die wordt gefundeerd door het idee van experience driven education. We tarpen niet over wat we niet weten, en als we niet weten laten we de mensen aan het woord die wel weten. Snapje? we houden het 101 net 101Barz.

 

SMIBANESE is a media platform that focuses on internal and external educational and journalistic expressions, both online and offline.

We keep it real. We don't indulge in clickbait, sensationalism, or romanticizing luxury. Screw that. We share content that we believe our fellow humans should see for their own good. Ultimately, what you do with it is entirely up to you. Spreading news and other forms of information is something that should be done thoughtfully. You're nourishing people mentally. It's important that good stuff goes in, both for the body and the mind. Basically, the same mentality you hear in our music and see in our shows is expressed here in writing.

As for our educational content, we are driven by our own Smibanese theory, which is founded on the concept of experience-driven education. We don't bluff about what we don't know, and if we don't know, we let the experts speak. You get it? We keep it as straightforward as 101, just like 101Barz.